VYTVÁŘÍME SOFTWARE PRO VÁŠ PROJEKT

Jsme inovační studio. Vyvíjíme softwarové a businessové řešení, které našim klientům umožňuje soustředit se na vlastní obchodní cíle.

NÁŠ KLIENT JE SOUČÁSTÍ VŠECH PROCESŮ


Posloucháme vás

Vyslechneme si vaše nápady a vize pro váš projekt. Identifikujeme a jasně definujeme jeho potřeby, požadavky a cíle. 


Přijdeme s návrhem

Než se pustíme do samotného vývoje chceme mít jistotu, že si rozumíme. Návrh řešení připravíme a prezentujeme, abychom minimalizovali případná nedorozumění.


Vývoj a implementace řešení

Používáme iterativní přístup, na konci každého cyklu prezentujeme aktuální stav projektu. Naší metodologií vývoje je Scrum, kterému rozumíme - www.feelscrum.com


Nasazení do produkce

Pomůžeme s integrací do vašich systémů nebo do cloudových řešení, které interně využíváme na denní bázi. Nabízíme podporu nebo přímo zajištění provozu vašeho projektu.

VÍME, CO POTŘEBUJETE A JAK TOHO DOSÁHNOUT

Pochopili jsme, že efektivní využití informačních technologií je nezbytné pro úspěch vašeho podnikání. Rozumíme požadavkům businessu a poskytneme vám kompletní a elegantní řešení.

Zátěžové testy pro credit risk stress testing

Pro opakující se zátěžové testy v rámci credit risk Raiffeisen Bank International jsme vytvořili unikátní řešení, které umožňuje definici vlastních testovacích scénářů pro simulace vývoje portfolia a výpočty jednotlivých Risk parameterů RWA nebo ECL. Naše aplikace byla úspěšně použita pro EBA zátěžové testy v roce 2018 a nadále je intenzivně využívána pro další potřeby zátěžových testů interních nebo vyžadovaných regulátory.

IFRS9 ECL výpočetní engine

Ve spolupráci se zákazníkovým risk management týmem jsme vytvořili aplikaci pro správu vstupních parametrů a následný výpočet ECL podle metodologie IFRS9. Naše řešení je optimalizováno pro rychlost a snadnost použití v head office a pro porovnání výpočtů s výsledky dodanými jednotlivými pobočkami RBI group.

Digitální transformace pro mezinárodní korporaci

Interní workflow jsou často definovány velmi striktně, ale nejsou podpořeny odpovídajícími nástroji. Data a dokumenty jsou distribuovány pomocí emailů nebo sdílených složek, kde jednoznačně chybí single-source-of-truth. Dodržování deadlines mezi týmy je komplikované, protože vznikají nejednoznačnosti ve kterém stavu se dané workflow vlastně nachází a kdo je za něj zodpovědný. Real time reporting pro management je už pak z říše snů.

KONTAKTUJTE NÁS

MŮŽEME POMOCT I VAŠEMU BUSINESSU?