UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

Roky zkušeností nám ukázaly, že business a IT patří neoddělitelně k sobě, a proto je držíme v jedné rovině ve všech částech celého procesu.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Identifikovali jsme, vyvinuli a úspěšně implementovali řešení pro větší i menší společnosti. Vždy s důrazem na maximalizaci jejich businessu.

Framework pro zátěžové testy EBA

Pro opakující se zátěžové testy v rámci credit risk Raiffeisen Bank International jsme vytvořili unikátní řešení, které umožňuje definici vlastních testovacích scénářů pro simulace vývoje portfolia a výpočty jednotlivých Risk parameterů RWA nebo ECL. Naše aplikace byla úspěšně použita pro EBA zátěžové testy v roce 2018 a nadále je intenzivně využívána pro další potřeby zátěžových testů interních nebo vyžadovaných regulátory.

Nástroj pro výpočet opravných položek podle IFRS9

Ve spolupráci se zákazníkovým risk management týmem jsme vytvořili aplikaci pro správu vstupních parametrů a následný výpočet ECL podle metodologie IFRS9. Naše řešení je optimalizováno pro rychlost a snadnost použití v head office a pro porovnání výpočtů s výsledky dodanými jednotlivými pobočkami RBI group.

Digitální transformace pro mezinárodní korporaci

Interní workflow jsou často definovány velmi striktně, ale nejsou podpořeny odpovídajícími nástroji. Data a dokumenty jsou distribuovány pomocí emailů nebo sdílených složek, kde jednoznačně chybí single-source-of-truth. Dodržování deadlines mezi týmy je komplikované, protože vznikají nejednoznačnosti ve kterém stavu se dané workflow vlastně nachází a kdo je za něj zodpovědný. Real time reporting pro management je už pak z říše snů.

MODEL GOVERNANCE SUITE

Na základě vlastních zkušeností z prostředí bank a pojišťoven jsme vyvinuli software pro správu a monitoring modelů v oblasti risk managementu.