Řešení pro správu modelů

Náš pohled na problematiku správy modelů.

Představujeme vám sadu nástrojů a osvědčených postupů založených na našich zkušenostech s cílem zvýšit efektivitu řízení rizik ve vaší společnosti a přinést vám jednoznačnou konkurenční výhodu.

TŘI FÁZE PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU MODELŮ

Víme, že efektivní správa modelů je dlouhodobý proces, ve kterém neexistují žádné zkratky. Jsme přesvědčeni, že cesta k dosažení ideálního stavu ve správě modelů se skládá ze tří fází.

Fáze 1: ESSENTIALS

První kroky ve správě modelů.

 • Katalog modelů
 • Přehled validací
 • Efektivní správa dat
 • Dokumentace
   

Fáze 2: AUTOMATION

Rozlučte se s neustále se opakujícími činnostmi.

 • Automatizace procesů
 • Integrace do vašich systémů
 • Automatizovaný reporting
 • Centrum excelence
 • Automatizace v model risk managementu

Fáze 3: BUSINESS VALUE

Získejte maximální hodnotu z oblasti model governance.

 • Optimalizovaná správa zdrojů
 • Sledování efektivity procesů
 • Automatizovaný model tiering
 • ... a mnoho dalších.
   

Katalog modelů

Katalog modelů obsahuje všechny informace o modelu ve strukturované podobě a umožňuje ukládání atributů spojených se samotným modelem a jeho životním cyklem. Na základě našich zkušeností vám musí katalog poskytnout jasné a důvěryhodné odpovědi na otázky typu: „Které platné modely pokrývají portfolio A v části B?“ nebo „Které modely poskytují vstup pro model A a jaké je jejich současné hodnocení/implementace/risk score?“

Data

Pro vývoj a monitorování modelů jsou nezbytné různé druhy dat. Některé soubory dat mohou být užitečné pro celý životní cyklus modelu, jiné mohou hrát dočasnou roli pro konkrétní monitorovací úkol. Robustní framework správy modelů by měl zajistit, aby proces sběru a výměny dat byl uživatelsky přívětivý a intuitivní. Odborníci by neměli trávit čas „lovem tohoto nejnovějšího datového souboru“, ale místo toho musí systém transparentně definovat role pro sběr dat a automatizované ETL procesy.

Dokumentace

Existuje mnoho typů dokumentů vyžadovaných regulátory, interní směrnice a další, které je třeba organizovat. Výstupy z validace modelů musí být vytvořeny na základě analýzy dat a zkušeností týmu. Systém by měl pomoci celý proces zorganizovat a omezit tak často se opakující úkony. Pěkným bonusem by pak bylo sledování všech změn s možností srovnání nebo obnovení předchozí verze dokumentu.

Workflows

Životní cyklus modelu je tvořen úkony expertů založených na jasně definovaných scénářích, tzv. workflows, neboli pracovních procesech. Správně nastavená workflows by měla být flexibilní a také intuitivně provést uživatele celým procesem. Zároveň by měla umožnit paralelní práci více uživatelů a samozřejmě vizualizovat současný stav celého procesu. Toto vše je nutné zavést u nových, ale i stávajících workflows.

Reporting

Přístup ke všem informacím o modelu je nezbytný a rozhodující pro sestavení přehledných dashboardů nebo jakýchkoli ad hoc reportů. A přesné informace získané v reálném čase vám umožní maximalizovat efektivitu vašeho rozhodovacího procesu a přinesou větší jistotu při klíčových rozhodnutí v rámci společnosti.

Automatizace

Mnoho procesů spojených s vývojem a monitorováním modelu obsahuje mnoho rutinních činností. Automatizační framework musí být schopen definovat flexibilní procesy s širokými možnostmi integrace s interními komponentami i externími systémy. Monitoring je zde rovněž důležitým faktorem. Správa automatizovaných procesů musí být intuitivně přístupná
z uživatelského rozhraní.

Model risk management framework

Náklady na řízení rizik plynoucích z používání modelů nikdy nebyly vyšší. Důvody jsou neustále rostoucí počty modelů, regulatorní požadavky, nepřiměřené počty validací atd. Efektivní řízení rizik modelů by mělo být založeno na faktech a reálných datech, která jsou okamžitě dostupná, nebo v ideálním případě je založeno na automatizovaném model risk tieringu. Efektivně implementovaný MRM vede k rozhodování založeném na reálných datech, což vede k potenciální vyšší ziskovosti a úspoře nákladů společnosti.

Optimalizovaná správa zdrojů

Systém může vyhodnotit nutnost ověření daného modelu a přiřadit ho konkrétním expertům v oblasti risk managementu. Tito odborníci se tak mohou věnovat těm částem portfolia, které jsou kritické.

Náš pohled na model governance jsme přetavili v konkrétní řešení ... MGS

MYSLÍTE TO SE SPRÁVOU MODELŮ OPRAVDU VÁŽNĚ?

My ano. Tak si o tom pojďme popovídat. Během osobního setkání nebo společného callu s naším specialistou objevíte, jak vám naše řešení může pomoci.