Nástroj pro výpočet opravných položek podle IFRS9

Nová metodologie podle IFRS9

Začátkem roku 2018 vešla v platnost nová metodologie výpočtu opravných položek (resp. ECL) podle IFRS 9 platná pro bankovní sektor. Náš tým dostal za úkol implementovat řešení pro jejich výpočet pro bankovní skupinu Raiffeisen Bank International (RBI). Výpočet slouží ke kontrole výsledků (plausibility tool) dodaných jednotlivými bankami skupiny RBI. Zároveň slouží jako referenční řešení v úvodní fázi projektu IFRS 9 i v pozdějším produkčním nasazení. 

"Do spolupráce s CloseIT jsme se rozhodli jít po několika úvodních sezeních, na kterých nás přesvědčili jak po stránce navrhovaného technického řešení, tak po stránce porozumění potřeb našeho businessu. Ocenili jsme celkový rozhled a schopnost navrhnout jednotlivé komponenty tak, aby později zapadly do fungujícího celku, aniž bychom do procesu designu jakkoliv zasahovali," komentuje na začátek Deyan Ivanov, Head of Retail Risk Analytics & Methodology at Raiffeisen Bank International.
 

Jedno řešení pro všechny banky skupiny RBI

Vyjma důsledné implementace výpočtu IFRS 9 Provisions bylo důležitým kritériem použití otevřených technologií, standardů poskytujících podporu a budoucí rozšiřitelnost. Samozřejmostí pro mezinárodní banku s velkým množstvím klientů je rychlost výpočtu na relativně běžném moderním hardwaru.

Jednou z výzev byla rozdílnost prostředí v rámci jednotlivých bank skupiny. Pro definici IFRS 9 makroekonomických modelů se používá typicky několik nástrojů, jako např. SAS Data Miner, SAS Base ale i Python nebo R. Pro konsolidaci výsledků celé skupiny je nutné makroekonomické faktory aplikovat shodně na celé portfolio.


"Hledali jsme řešení, které se přizpůsobí rozmanitosti celé skupiny RBI. Výsledkem je unikátní integrace, která propojila celou skupinu," pokračuje vedoucí oddělení zaměřené na metodologii vývoje risk modelů a jejich validace.


Toto řešení spočívá v definici jazyka, který popisuje matematické funkce makroekonomických modelů. Tento jazyk je snadno čitelný člověkem, ale zároveň je možné do něj modely exportovat z externích systémů. Pro tento jazyk jsme vytvořili kompilátor a běhové prostředí pro výpočet makroekonomických faktorů podle jednotlivých scénářů. Faktory se ukládají do centrální databáze pro následné použití ve výpočtu ECL. Díky tomuto řešení je možné sjednotit jednotlivá portfolia a pracovat s nimi dále společně - to se ukázalo důležité při následné implementaci zátěžových testů.

NEVÍTE SI RADY S PODOBNÝM PROBLÉMEM? DEJTE NÁM VĚDĚT!

Funkční prototyp za 3 měsíce

Architektura nástroje je navržena pro neustále se měnící požadavky a nové výzvy. Jednotlivé nezávislé komponenty spolu komunikují přes definované rozhraní, takže je možné je snadno upravit nebo i vyměnit a přizpůsobit se tak například změně ve zdrojových datech, formátu risk parametrů a podobně.

Od začátku vývoje a první MVP (minimal viable product), přes kompletní design architektury včetně verifikace s klientem a implementace řešení, uplynuly 3 měsíce a náš tým představoval funkční prototyp. Pravidelná dvoutýdenní review, na kterých byl prezentován progress ve vývoji, včetně releasu na server zákazníka doplněné o konzultace s týmem expertů z RBI, byl základem úspěchu.
 

"Toto byl ukázkový příklad agility. CloseIT nám v pravidelných iteracích představovalo pokrok ve vývoji a vše postupně dostávalo čím dál konkrétnější obrysy. Rychlost vývoje byla impozantní. Z nuly k funkčnímu prototypu IFRS 9 za 3 měsíce,"  hodnotí spolupráci Ivanov.
 

Součástí řešení nad rámec technické specifikace bylo vytvoření moderního uživatelského rozhraní v podobě webové aplikace. Zde může uživatel snadno kontrolovat stav výpočtu jednotlivých portfolií pomocí přehledných progress barů. Sledovat jejich výsledky, spravovat parametry výpočtu a vytvářet, nebo modifikovat makroekonomické modely pro jednotlivá portfolia. Uživatel tak může modifikovat parametry modelů nebo modely samotné a v reálném čase porovnávat jejich výstupy. Pro případnou realizaci různých what-if analýz jsme přidali přímo do prostředí aplikace možnost jednoduše celou konfiguraci uložit na disk uživatele a opětovně nahrát v jiném prostředí - podobně jako uložíte pozici ve hře :-) 


"Celkový výsledek je z hlediska UX i grafiky perfektní, velmi intuitivní a splňuje vysoké požadavky současných standardů," doplňuje dále Deyan Ivanov.

Výsledek? Spolehlivý software

RBI dostala včas spolehlivý nástroj, kterým je možné ověřit implementace nových metodologií výpočtu v jednotlivých bankách. Software byl během krátké chvíle nainstalován a integrován na serverech klienta, kde k němu mají přístup oprávnění uživatelé. Nástroj je nyní intenzivně využíván.

"Od začátku spolupráce mě překvapila angažovanost CloseIT do celého problému. Nezaměřovali se pouze na software nebo vlastní návrh řešení, ale všechny naše požadavky se snažili zakomponovat do celkového řešení především z pohledu businessu," komentuje na závěr hlavní řešitel projektu ze strany RBI Deyan Ivanov.